15:09 22.10
Tournament Schedule Results Stadiums Teams Player stats Coaches Referees Transfers News History Predictions
Name Nationality Birth date Games (Pen) YC 2YC RC
Maksim Kozyryatskiy Ukraine 2 0 12 0 0
Yuri Mozharovskiy Ukraine 02.10.1976 4 1 17 0 0
Evgen Aranovskiy Ukraine 13.10.1976 4 1 10 1 1
Yaroslav Kozyk Ukraine 03.11.1980 4 0 12 0 0
Dmytro Kutakov Ukraine 07.10.1977 3 0 13 0 0
Konstantin Trukhanov Ukraine 03.01.1976 3 1 16 2 0
Ivan Bondar Ukraine 12.09.1980 1 1 4 2 0
Oleksandr Omelchenko Ukraine 2 0 1 0 0
Vitaliy Romanov Ukraine 12.02.1980 4 0 18 1 0
I. Paskhal Ukraine 07.03.1982 4 1 22 1 0
Mykola Balakin Ukraine 5 1 30 1 2
Katerina Monzul 04.07.1981 3 0 11 0 0
Mykola Kryvonosov Ukraine 5 2 23 0 0
D. Kryvushkin Ukraine 1 0 7 0 0
Victor Kopievskiy Ukraine 6 1 32 1 1
Volodymyr Novohatnіj Ukraine 2 0 12 0 0
D. Bondarenko Ukraine 3 2 12 0 0
D. Shurman Ukraine 3 1 14 1 0
Anatoliy Abdula Ukraine 12.11.1976 6 1 24 1 0
Sergiy Boyko Ukraine 30.06.1977 4 1 18 0 1
Olexander Derdo Ukraine 03.02.1979 3 0 15 1 0