Sign in
08:31 21.02
Tournament Schedule Results Teams News History
1st Preliminary Round
       
    Andriy Yarmolenko 2    
    Vasyl Sachko 2    
    Florin Cernat 2    
    Oleksandr Gladkiy 1    
    Aleksandr Kovpak 1    
    Serhiy Kravchenko 1    
    Aleksandar Trisovic 1    
    Mariusz Lewandowski 1    
    A. Kazanyuk 1    
    V. Zeze 1