Sign in
03:38 18.02
Tournament Schedule Results Teams News History
       
    Robert Zebelyan 4    
    Andrey Myazin 3    
    Shamil Asildarov 2    
    Dmitri Kudryashov 2    
    João Martins 2    
    Anton Arkhipov 2    
    Vasiliy Karmazinenko 2    
    Dmitry Khokhlov 2    
    Andrey Gorbanets 2    
    Alexandr Kerzhakov 2 1 1