18:56 22.03
Tournament Schedule Results Stadiums Teams Player stats Coaches Referees Transfers Predictions
 Top Scorers
 
 
Pld
  Wu Lei
7
 
3
  Alan
6
 
3
5
 
3
5
 
3
3
 
1
  Oscar
3
 
3
3
 
3
3
 
3
  Hulk
3
1
3
3
1
3
2
 
1
  Weidong Liu
2
 
1
 Most Assists
Ps
Pld
  Oscar
5
3
  Hulk
3
3
2
2
2
2
  Binbin Chen
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
  Miao Tang
2
3
 Yellow cards
YC
Pld
  Pengxiang Jin
2
1
2
2
  Yang Cao
2
2
  Boyang Liu
2
2
  Honglue Zhao
2
2
  Yu Rui
2
2
  Rui Yu
2
2
  Peng Li
2
2
  Zhe Jiang
2
2
  Oscar
2
3
2
3
2
3