14:39 20.11
Tournament Schedule Results Stadiums Teams Transfers News Predictions
  Top Scorers      
    Stanislav Kulish 11 2 15
    Denis Kozhanov 10 4 16
    Yehor Demchenko 8 1 15
    Igor Kirienko 8   15
    Oleg Synytsia 8 2 15
    Aleksandr Bondarenko 7    
    Oleksandr Akymenko 7    
    Igor Kogut 7   16
    Aleksey Chichikov 7   15
    Dmytro Sula 5 1 14
    Roman Dytko 5   14
    Dmytro Kozban 5   16
  Yellow cards          
    Sergey Garashchenkov 5 2   1 7
    Oleksandr Aksenov 4 1 1   9
    Artem Shtanko 4 1   1 9
    Roman Miroshnyk 4 1 1   10
    Ivan Tsyupa 4 1 1   13
    Boris Baranets 4 4     14
    Viktor Danyshchuk 4 1 1   15
    Evgen Zadoya 3 3      
    Denys Balan 3 3      
    Vladimir Korobka 3 3     8
    Dmytro Bolokan 3 3     9
    Davit Kokhia 3 3     10