Sign in
12:41 19.05
Tournament Schedule Results Stadiums Teams Transfers News Predictions
  Top Scorers      
    Stanislav Kulish 18 3 22
    Denis Kozhanov 17 6 23
    Igor Kirienko 13 1 23
    Bogdan Orynchak 12   22
    Igor Kogut 11   23
    Oleksandr Akymenko 10    
    Yehor Demchenko 10 1 23
    Oleg Synytsia 10 3 24
    Yaroslav Konkolnyak 10 3 24
    Aleksandr Bondarenko 9    
    Dmytro Sula 8 1 14
    Aleksey Chichikov 8   24
  Yellow cards          
    Petr Kovalchuk 6 3   1 20
    Sergey Garashchenkov 5 2   1 8
    Ivan Tsyupa 5 2 1   20
    Igor Kogut 5 2   1 23
    Oleksandr Aksenov 4 1 1   9
    Roman Miroshnyk 4 1 1   11
    Artem Shtanko 4 1   1 11
    Boris Baranets 4 4     16
    Vladimir Boryshkevych 4 1 1   20
    Viktor Danyshchuk 4 1 1   21
    Viktor Lykhovydko 4 4     23
    Evgen Zadoya 3 3      

First League

 
Date20.07.2018 - 26.05.2019
Played195 of 208
StageRegular Season, 24-round