06:56 25.09
Tournament Schedule Results Stadiums Teams Transfers News Predictions
  Top Scorers      
    Denis Kozhanov 7 3 8
    Oleksandr Akymenko 6    
    Yehor Demchenko 6 1 8
    Stanislav Kulish 6 1 9
    Aleksandr Bondarenko 5    
    Roman Dytko 5   6
    Oleg Synytsia 5   7
    Vadim Yavorskiy 5 1 7
    Igor Kogut 4   8
    Aleksey Chichikov 4   9
    Dmytro Sula 3 1 8
    Dmytro Kozban 3   7
  Yellow cards          
    Roman Miroshnyk 4 1 1   5
    Viktor Danyshchuk 4 1 1   6
    Ivan Tsyupa 4 1 1   6
    Oleksandr Aksenov 4 1 1   6
    Boris Baranets 4 4     8
    Evgen Zadoya 3 3      
    Denys Balan 3 3      
    Roman Borisevych 3 3      
    Oleksandr Vasylchenko 3 3     6
    Vladimir Korobka 3 3     6
    Oleksandr Matkobozhyk 3 3     6
    Egor Kovalenko 3 3     7