20:20 23.10
Tournament Schedule Results Stadiums Teams Coaches News History Predictions
       
    R. Gegedosh 3    
    O. Tarasenko 2    
    Vyacheslav Akimov 2   1
    Artem Chorny 2 1 1
    Viktor Berko 2   2
    Roman Loktionov 2   2
    Serhiy Kravchenko 2   2
    Andriy Barladym 2   3
    Oleg Mizernyk 1    
    Artem Kozlov 1