13:29 17.08
Tournament Schedule Results Stadiums Teams News History Predictions
       
    Vyacheslav Akimov 2   1
    Oleg Mizernyk 1    
    V. Gorshchinsky 1    
    A. Shpak 1    
    E. Gud 1    
    A. Kalinich 1    
    Artem Shapovalenko 1   1
    Sergey Mandrovskiy 1   1
    Mikhail Kryvych 1   1
    Oleksandr Yarovenko 1   1