Sign in
12:16 31.05
Tournament Schedule Results Stadiums Teams Player stats Coaches Referees Transfers
Name Nationality Birth date Games (Pen) YC 2YC RC
B. Popov 10 3 57 1 0
D. Burov 9 3 45 3 2
D. Dimitrov 4 2 29 0 0
D. Dimov 8 0 52 2 0
D. Draganov 1 0 7 0 0
D. Stalev 10 2 47 3 1
G. Davidov 4 0 14 0 0
G. Dimitrov 2 0 9 0 1
G. Ginchev 2 2 11 2 1
G. Ivanov 14 5 58 0 2
G. Piskov 8 1 46 1 0
H. Guteva 2 0 9 0 0
I. Andreev 4 1 20 2 0
I. Ivanov 8 3 42 1 0
I. Nenkov 5 1 22 0 0
I. Stoyanov 4 1 11 0 0
I. Zanev 4 1 22 0 1
K. Georgiev 3 1 15 0 0
K. Kolev 8 2 40 2 0
K. Krastev 9 1 35 0 1
K. Todorov 8 3 35 1 1
L. Lyubomirov 11 5 50 1 1
L. Vushovski 3 0 15 0 0
M. Grebencharski 10 2 59 1 0
M. Markov 10 1 46 0 0
M. Pavlov 10 1 61 4 1
M. Shefket 9 6 42 1 1
M. Velikov 6 2 29 0 2
N. Gadzhalov 4 0 22 0 0
N. Popov 1 0 3 1 0
P. Kuzev 12 7 81 4 0
R. Gidzhenov 1 0 5 1 0
S. Arsov 11 0 66 0 0
S. Gurkov 8 1 48 3 0
S. Kolev 9 0 43 0 3
S. Todorov 9 2 37 3 1
S. Trenchev 4 2 26 0 1
V. Chinkov 2 0 11 0 0
V. El Hatib 2 0 13 0 0
V. Minev 12 4 60 1 3
V. Mitrev 11 6 69 2 2
V. Valkov 2 0 12 0 0
V. Vidinov 6 1 19 0 0
V. Zhelezov 6 0 37 0 0